Sağ Beyin – Sol Beyin Animasyonu

Beyin neden ikiye ayrılmıştır? Sağ beyinle sol beyin birbirinden bağımsız mıdır? Hangi taraf hangi işlevleri yönetir? Psikiyatrist Iain McGilchrist‘in 20 yıllık araştırmalarının ürünü olan “The Master and His Emissary: The Divided Brain and the Making of the Western World” adlı 600 sayfalık kitabında, bu ve benzeri konuları ele alıyor. RSA’in hazırladığı animasyon, sağ beyinin önemini hararetle vurguluyor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: